Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimi Uluslararası Çalıştayı

ASEW 2006

22-23 Haziran, 2006, İstanbul

www.hho.edu.tr/ASEW2006

Organize edenler:

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN),  Hava Harp Okulu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Gerekçe ve Amaç

Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde, farklı türde hava taşıtı, roketler ve uzay taşıtlarının tasarımı ve işletilmesi ile ilgili olarak karşılaşılan zorlu problemler, mezuniyet sırasında havacılık-uzay mühendislerinin daha iyi tasarım ve analiz yetenekleri ile donanmış olmasını ve problemlerin ardında yatan fiziksel olaylar konusunda daha üstün bir bilgi seviyesinde olmasını gerektirmektedir. Bu gereksinime koşut olarak,  son yıllarda havacılık-uzay mühendisiliği eğitiminde görülen önemli gelişmelerden biri aerodinamik, itki, hava-uzay yapıları, dinamik-kontrol temel alanlarının tümleşmesini sağlamak üzere eğitim müfredatlarında yer alan, belirli bir görevi gerçekleştirecek hava-uzay taşıtlarının tasarımı ile ilgili derslerdir.

Son 10 yıldır, artan sayıda üniversite, radyo kontrollü ve/veya otopilotlu sabit ve dönen kanatlı mini veya mikro insansız hava taşıtlarına ek olarak, uydu tasarlayıp imal etmektedir. Özellikle son birkaç yıldır, küp uydu uygulamaları dünya genelindeki üniversitelerde neredeyse standard bir uygulama halini almıştır. Bir diğer önemli gelişme de, havacılık veya havacılık-uzay mühendisliği, elektronik mühendisiiği ve makina mühendisliği  ders programlarında geleneksel olarak yer alan astronomi, uzay fiziği ve uzay mühendisliğinin çeşitli ilgi alanlarındaki derslere ek olarak, üniversite programları arasında uzayı çeşitli yönleri ile konu alan ders programlarının yer alıyor olmasıdır: Uzay Politikası, Uzay Hukuku ve Uzay İş İdaresi gibi ders programları bazı eğitim kurumlarında hızla gelişen programlar olarak yerlerini  almaya başlamıştır. Bazı üniversiteler de, uzayı çeştli yönleri ile konu alan özelikle lisansüstü seviyede tamamen yeni programlar başlatmıştır. Bir üniversite tamamiyle uzay konusunda etkinlik göstermektedir. Doğası gereği, uzay politiikaları ve hukuku gibi konular da dahil olmak üzere havacılık-uzay ile ilgili tüm alanlarda teknoloji ön plandadır.

Havacılık-Uzay Mühendisliği eğitim-öğretimindeki değişimlerin gözden geçirilerek bu değişimlerin günümüz şartlarında değerlendirilmesi düzenlenen çalıştayın amaçları arasındadır. Havacılık-uzay mühendisliği programlarının tasarımı ve yürütülmesinde deneyim sahibi olan akademisyen ve uygulamalarla ilgili olarak çalışan mühendisler,müfredat değişikliklerinin gerekçeleri ve etkileri, bu değişikliklerin ilgili endüstrinin gereksinimleri ile ilişkisi konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere çalıştaya davet edilmektedir.

Bildiri Sunumu: Çalıştay dili İngilizce’dir. Potansiyel katılımcıların, bildirilerinin kısa (en fazla 500 kelimeden oluşup şekil içermeyen) bir özetini  elektronik ortamda 1 Mayıs 2006 tarihine kadar çalıştay e-posta adresine göndermeleri ve kabulü halinde de bildirilerinin son halini çalıştaya getirmeleri gerekmektedir. Bildiri formatı çalıştay web sitesinde bulunmaktadır. Bildiriler kitabının çalıştay ertesi basılması için hazırlıklar sürmektedir. Sunulacak olan tüm bildiriler oturumlardan önce çoğaltılarak katılımcılara dağıtılacaktır.  

Katılım: Çalıştaya katılım çoğunlukla davet esasına dayanmaktadır. Ancak, ek katılım talepleri memnuniyetle karşılanacak ve değerlendirilecektir. Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi çalıştay web sitesi’nden ve sol sütünda adresi yer alan çalıştay sekreterliği’nden edinilebilir. Kayıt ücreti Türk Akademik personel için 100 YTL dir.

Duyuru Broşürü için tıklayınız.

 Önemli Günler

Bildiri özeti gönderme için son tarih                                                                       01 Mayıs 2006

Özet değerlendirme sonuçlarının ilanı                                                                    10 Mayıs  2006

Bildirinin tam hali                                                                                                Çalıştaya getirilecek

Çalıştay günleri                                                                                                   22-23 Haziran 2006

 

Yazışma Adresi

ASEW2006 Sekreterliği Hava Harp Okulu, HUTEN Md.lüğü

34149 Yeşilyurt, İstanbul

 

Tel: +90-212-6632490, Dahili 4365 Fax: +90-212-6628551

 

Web : www.hho.edu.tr/ASEW2006, E- posta: asew2006@hho.edu.tr