ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI

"UZAY TEKNOLOJİLERİNDEKİ SON GELİŞMELER"

KONFERANSI - RAST2007

"Daha Güvenli Bir Dünya İçin Uzay"

14-16 Haziran 2007

 

Düzenleyen Kurumlar

    Hava Harp Okulu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

    İstanbul Teknik Üniversitesi

    Boğaziçi Üniversitesi

    Marmara Üniversitesi

    Bahçeşehir Üniversitesi

    İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Destekleyen Kurumlar:

    Amerikan Havacılık ve Astronomi Enstitüsü (AIAA)

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

 

Teknik Olarak Destekleyen Kurumler :   

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü (IEEE) Hava-Uzay ve Elektronik Sistemler Derneği (AESS)

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü (IEEE) Yer Bilimleri ve Uzaktan Algılama Derneği (GRSS)

    Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği (ASCE)-Hava-Uzay Bölümü

 

Yer:    Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Tesisleri

            Harbiye

            İstanbul - Türkiye

 

Konferansa Hakkında:

14–16 Haziran, 2007 RAST (Recent Advances in Space Technologies - Uzay Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler) Konferansı, çok sayıda ülkeden katılımcılarla, iki yılda bir düzenlenmesi geleneksel hale gelmiş olan uluslar arası bir konferanstır. Bu üçüncü RAST Konferansı yine İstanbul’da, 14-16 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Daha önce de olduğu gibi, organizatörlerin amacı RAST2007 yi, özellikle gelecekte uygulama alanı bulacak olan uzay teknolojilerindeki gelişmeler konusunda önde gelen bir forum haline getirmektir. RAST konferansları uzayın tüm alanlarını kapsamakla beraber, herbir konferans ayrı bir temaya vurgu yapmaktadır. RAST 2007 DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN UZAY temasını taşıyacaktır.

Amaçlar: RAST2007’nin başlıca amacı, özellikle güvenlik boyutunu vurgulamak üzere uzay teknolojilerindeki son gelişmelerin sunulması, topluca gözden geçirilmesi ve tartışılması için bir platform sağlamaktır. Son yıllarda genel kabul gören güvenlik kavramı, sadece geleneksel silahlı kuvvetlerin değil doğal afetlerin, organize suç örgütlerinin ve özellikle terörizmin oluşturduğu tehditleri de kapsamaktadır. Kaynağı ne olursa olsun, uzay teknolojileri güvenlikle ilgili sorunların öngörülmesi ve en aza indirgenmesinde faydalı olabilecek yöntemler sunmaktadır.

Katılımcılar: Konferansın, mühendisler, akademisyenler, devlet görevlileri, uzay şirketi yöneticileri, iş adamları, eğitmenler ve öğrenciler gibi  hem teknik hem de yönetsel/politik alt yapılara sahip katılımcılar için çekici olacağı değerlendirilmektedir.


Konular: Konferans, genelde, uzay teknolojilerindeki son gelişmelerle ilgili tüm katılımcılara açıktır. Güvenlik unsuruna vurgu yapan sunumlar özellikle teşvik edilmektedir. Bildiriler aşağıdaki başlıklar altında olabileceği gibi bu başlıkların koyduğu sınırlamalar dışında da olabilir:

•  Çeşitli türde tehditler için güvenliğe katkıda bulunan uzay teknolojileri

•  Küresel konumlandırmadaki gelişmeler; özellikle GALILEO veya GPS, GLONASS

• Doğal afetlerin (deprem, su baskını, orman yangını, vb.) öngörülmesi, zararlarının azaltılması ve izlenmesine yönelik Dünya gözlemleme programları

• Yeni uzaktan algılama teknolojileri ve uygulamaları; hiperspektral algılama, SAR, meteoroloji, çevre ve tarım alanındaki uygulamalar, vb.

•  Uzay iletişim sistemlerindeki gelişmeler, yüksek frekanslar, bant genişlikleri

•  Küçük uydular, mikro, nano ve piko uydular, küpuydu gelişmeleri

•  Uzay itkisinde yeni teknikler; melez, elektrik, mükrodalga lazer, iyon, güneş rüzgarı vb.

•  Yeni fırlatma sistemleri, özellikle küçük uzay araçları için

•  Uzay yapılarının tasarımı ve inşası, malzemeler

•  Uzaydan enerji

•  Uzay taşıtları için yeni enstrümanlar; yönelim belirleme ve kontrol, güç idaresi, iletişim vb.

•  Uzay görevleri için yeni bilgisayar sistemleri ve uygulamaları

•  Bilimsel uygulamalar; yere yakın uzay, derin uzay, mikrogravite bilim dalları

•  Uzay etkinliklerinde uluslar arası işbirlikleri

•  Uzay teknolojilerindeki gelişmelerin sosyal alana, eğitim alanına ve diğer alanlara yansımaları

•  Uzay hukuku

•  Uzay Tıbbı


Özel Oturumlar: Konferans katılımcıları, konferans konusu dahilindeki özel alanlarda (5-6 bildiriyi kapsayan) özel oturumlar düzenlemeye teşvik edilmektedir. Ayrıntılar için, özel oturumlar başkanı Seyhan Onbaşıoğlu (onbasiogl1@itu.edu.tr) ile temasa geçilmelidir.

Sergi: Konferans sırasında bir sergi planlanmaktadır.

 

Bildiri Daveti

Özet Gönderme için Son Tarih:   8 Ocak 2007

Kabul Yazılarının Gönderilmesi :  19 Şubat 2007

Bildiri Gönderme için Son Tarih: 30 Mart 2007

Bir özet en fazla 1000 kelime içermelidir. Konferans dili İngilizce'dir. Bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

Bildiri sunumu: Konferansa katılımı planlayanların bildirilerine esas oluşturan çalışmalarının geniş bir özetini (en azından 500 kelime), ağ sayfasında belirtilen yolu izleyerek elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler (EI indeksine giren) IEEE bildiriler kitabında yayınlanacak ve konferansta katılımcıların kullanımına sunulacaktır.  Bildiriler arasından seçilen bazılarının indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanması da planlanmaktadır. Konferans hakkında daha fazla bilgi konferans ağ sayfasından veya sekreterliğinden edinilebilir.

 

ANA SAYFA